fbpx

Klinika ASTRA Praha rozšiřuje své služby v oblasti řečové terapie a techniky příjmu potravy

Klinika ASTRA Praha rozšiřuje své služby v oblasti řečové terapie a techniky příjmu potravy

Tým terapeutů od března rozšíří paní Mgr. Marcela Žížalová Jarolímová, speciální pedagog se státnicí z logopedie. Dlouhodobě pracuje ve speciálním školství s dětmi s více vadami (převážně s mentálním a tělesným postižením a poruchami autistického spektra) a současně je i lektorkou mnoha kurzů zaměřených na problematiku vývoje řeči a hry u dětí s postižením, neverbální komunikace a vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra.

Řečová terapie je zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností s podporou alternativní (nahrazující) či augmentativní (rozšiřující)  komunikace (AAK) všem dětem, které mají výrazné potíže s vývojem verbální řeči. Komunikaci budeme rozvíjet pomocí gest, hlasových spínačů, fotografií, symbolů a piktogramů s využitím metody Výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS). Terapie je zaměřená převážně pro děti s kognitivním deficitem.

Protože vývoj řeči úzce souvisí s technikou příjmu potravy, v terapiích se budeme také věnovat i této problematice, a to technice a nácviku kousání, pití, orofaciální a bukofaciální stimulaci, výběru správné lžičky, hrníčku, brčka.

Terapie probíhají pravidelně v intervalech 1- 2x měsíčně, informace o aktuálních volných termínech Vám ráda sdělí Soňa Veselá: 
telefon: 739 376 404, e-mail : sona@astraklinika.cz

DALŠÍ NOVINKY