fbpx

Naše terapie

Terapie jemné motoriky a sebeobsluhy

Terapie jemné motoriky a sebeobsluhy je méně známý rehabilitační obor, který je sesterským oborem fyzioterapie. Má za cíl zlepšit schopnost jedince vykonávat činnosti, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné. Rozvíjí schopnosti dítěte, aby si mohlo hrát a postarat se o sebe ve všedních denních činnostech jako jsou sebe sycení, oblékání, hygiena, toaleta, mobilita, ale i komunikační dovednosti. Optimalizuje pravolevou koordinaci, jemnou motoriku, grafomotoriku a kognitivní schopnosti, kterými jsou paměť, pozornost, komunikace, schopnost plánovat, rozpoznat barvy, čísla, zvířata, tvary a další.

Nepostradatelnou část tvoří senzorika, kde usilujeme o to, aby děti zvládly přijmout, zpracovat a využít v běžném denním životě 5 + 2 základních smyslů (zrak, sluch, čich, chuť, hmat + propriocepce a vestibularní aparát). Snažíme se o to, aby jedinci byli při těchto činnostech co nejvíce samostatní a co nejméně závislí na rodičích. Všechny zmíněné oblasti by měly směřovat k tomu, aby si dítě dovedlo hrát a hrálo si rádo, jelikož hra je hlavní náplní dne dítěte a současně bylo v denní sebeobsluze samostatné a nemuselo být odkázáno na pomoc ostatních.

Naším cílem jsou nejen samoobslužné činnosti, ale také dbáme na co nejkvalitnější posturálně lokomoční vývoj jedince. Jelikož se jedná o příbuzné obory a jejich propojení se nám osvědčilo, doporučujeme kombinaci neurorehabilitace a terapie jemné motoriky v naší ASTRA klinice.

Vzhledem k tomu, že se jedná o denní činnosti každého z nás, nekončí pro nás terapie jemné motoriky a sebeobsluhy na prahu našich dveří. Rodičům poradíme, jakým způsobem procvičovat i doma a rádi pomůžeme i s výběrem kompenzačních pomůcek.

Nejčastěji kladené otázky

Pro vaše pohodlí uvádíme několik často kladených otázek rodičů a naše odpovědi. Pokud máte jakékoli další otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Poskytujeme ambulantní a intenzivní neurorehabilitace, terapie jemné motoriky a sebeobsluhy a v Praze i řečovou terapii pro děti a mladistvé (do 18 let) s neurologickým postižením, problémy s pohybovým aparátem, hrubou i jemnou motorikou, s poruchou autistického spektra a problémy se sebeobsluhou.

Specializujeme se na léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou, dětskou mozkovou obrnou (DMO), vývojovým opožděním, traumatickým poraněním mozku a dalšími neurologickými postiženími a dále na děti, které mají problémy s jemnou motorikou, grafomotorikou, pozorností, sebeobsluhou, rozpoznáváním nebo pamětí.

Jedná se o pravidelné terapie v časových intervalech jednou či vícekrát týdně nebo měsíčně tak, jak určí fyzioterapeut při první vstupní konzultaci na klinice. Ambulantní terapie se provádí ve formě individuálního cvičení s fyzioterapeutem a využívá se v nich moderních rehabilitačních metod a technik.

Intenzivní terapie je ucelený každodenní program, který zahrnuje cvičební terapie po dobu několika týdnů. Je zaměřen na maximální využití terapeutického potenciálu a rychlejšího posunutí klienta v procesu cvičení kupředu. Běžně se doplňuje během roku s ambulantní terapií.

Využíváme světově uznávané metody jako INFS-TheraSuit®, TheraTogs, SPIDER, Ergo4Brain a další moderní přístupy, které jsou individuálně přizpůsobeny potřebám klienta. Nově poskytujeme i špičkové personalizované terapie Neurofeedback nebo Feuersteinovu metodu.

Jedna cvičební terapie/ hodina obvykle trvá 50 minut, ale délka se může lišit v závislosti na potřebách klienta a terapeutickém plánu. Délku terapie/ hodiny určuje fyzioterapeut na první vstupní konzultaci.

Rodina je důležitou součástí celého cvičebního procesu, od jeho nastavení, konzultace i spolupráce během celého cvičení s fyzioterapeutem. Rádi spolupracujeme s rodinami, poskytujeme jim podporu, poradenství a rodinné zázemí kliniky ASTRA, aby rodiče následně mohli podporovat a rozvíjet schopnosti svého dítěte i v domácím prostředí.

Samotná neurorehabilitace může vést k významnému zlepšení motorických schopností, posílení svalové síly, zlepšení koordinace, celkového zesílení těla a zlepšení či udržení všech již dosažených dovedností. V kombinaci s terapií jemné motoriky a sebeobsluhy a možností využití řečové terapie, dochází k rozvoji komunikačních dovedností a větší samostatnosti klienta.

Každý klient je ale individuální a výsledky neurorehabilitace se mohou lišit v závislosti na různých faktorech. Terapeuti v klinice ASTRA pracují pečlivě s každým klientem, aby dosáhli co nejlepších výsledků a maximalizovali jeho potenciál.

Cena za 50 minut terapie činí 1.300 Kč. Podrobné informace o cenách a možnostech financování najdete na našich webových stránkách nebo se můžete obrátit na naše manažerky, které zodpoví veškeré Vaše dotazy a pomohou Vám se zorientovat v možnostech financování terapií.

Pro objednání nás můžete kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo online formuláře na našich webových stránkách. Naše manažerky Vám poskytnou veškeré informace týkající se objednání, termínů a dalších potřebných kroků.

Pro naše stálé klienty jsme zavedli uzavřenou skupinu na Facebooku, ASTRAKOUTEK, kde mohou rodiče nalézt aktuální informace, volné termíny, či sdílet další relevantní informace. V případě zájmu Vás do skupiny zařadí jedna z manažerek kliniky. Neváhejte je kontaktovat.

"Je to neuvěřitelné a nechci to zakřiknout, ale máme tu další týden a já se stále držím a makám a makám, cvičím jak jen můžu. A dle mé úžasné fyzio Lucinky se i trošičku zlepšuji co se koordinace a výdrže v držení hlavičky týče. Mamina je hrdá, já unaven, ale máme radost, snad to vydrží co nejdéle. ❤️❤️❤️

maminka od Martínka