fbpx

Naše služby a ceny

Nácvik a edukace

Podpůrný program – program nejen pro pečující, edukace pro cvičení v domácím prostředí a zpětná vazba fyzioterapeuta.

Tento program se zabývá zacvičením klienta a jeho blízkých k samostatnější péči a rehabilitaci v domácím prostředí. Jeho výsledkem by mělo být získání, pochopení a osvojení nových informací a dovedností, které bude klient či jeho blízcí schopni využít v běžném životě. Edukační proces zahrnuje posouzení stavu klienta (anamnéza, vyšetření, analýza klientových schopností). Dále na tomto podkladě se stanoví plán edukací (metody, obsah a cíle), realizace a samozřejmě zpětná kontrola fyzioterapeutem.

Ceník nácviku a edukace

Poskytujeme individuální instruktáž, která zahrnuje správné provedení cviků, vysvětlení technik handlingu a polohování pro optimální komfort a bezpečnost klientů během cvičení. Cílem našeho programu je poskytnou pacientům a jejich blízkým znalosti, které budou potřebovat k úspěšnému rehabilitačnímu cvičení v domácím prostředí.

Děkujeme, že respektujete naše pravidla

Omluvit účast je možné nejpozději 24 hodin před začátkem hodiny. Výše storno poplatku v případě omluvy méně jak 24 hodin před začátkem činí 600,- Kč za každou objednanou hodinu. Klient je povinen termín zrušit písemně předem, a to POUZE e-mailem na kontakty poskytovatele: sona@astraklinika.cz (Astra klinika Praha) nebo simona@astraklinika.cz (Astra klinika Brno). Děkujeme za pochopení.

Astra klinika se snaží pomoci svým klientům s profinancováním terapií. Zeptejte se nás, jak můžeme pomoci.

Dokumenty ke stažení:

Nejčastěji kladené otázky

Pro vaše pohodlí uvádíme několik často kladených otázek rodičů a naše odpovědi. Pokud máte jakékoli další otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Poskytujeme ambulantní a intenzivní neurorehabilitace, terapie jemné motoriky a sebeobsluhy a v Praze i řečovou terapii pro děti a mladistvé (do 18 let) s neurologickým postižením, problémy s pohybovým aparátem, hrubou i jemnou motorikou, s poruchou autistického spektra a problémy se sebeobsluhou.

Specializujeme se na léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou, dětskou mozkovou obrnou (DMO), vývojovým opožděním, traumatickým poraněním mozku a dalšími neurologickými postiženími a dále na děti, které mají problémy s jemnou motorikou, grafomotorikou, pozorností, sebeobsluhou, rozpoznáváním nebo pamětí.

Jedná se o pravidelné terapie v časových intervalech jednou či vícekrát týdně nebo měsíčně tak, jak určí fyzioterapeut při první vstupní konzultaci na klinice. Ambulantní terapie se provádí ve formě individuálního cvičení s fyzioterapeutem a využívá se v nich moderních rehabilitačních metod a technik.

Intenzivní terapie je ucelený každodenní program, který zahrnuje cvičební terapie po dobu několika týdnů. Je zaměřen na maximální využití terapeutického potenciálu a rychlejšího posunutí klienta v procesu cvičení kupředu. Běžně se doplňuje během roku s ambulantní terapií.

Využíváme světově uznávané metody jako INFS-TheraSuit®, TheraTogs, SPIDER, Ergo4Brain a další moderní přístupy, které jsou individuálně přizpůsobeny potřebám klienta. Nově poskytujeme i špičkové personalizované terapie Neurofeedback nebo Feuersteinovu metodu.

Jedna cvičební terapie/ hodina obvykle trvá 50 minut, ale délka se může lišit v závislosti na potřebách klienta a terapeutickém plánu. Délku terapie/ hodiny určuje fyzioterapeut na první vstupní konzultaci.

Rodina je důležitou součástí celého cvičebního procesu, od jeho nastavení, konzultace i spolupráce během celého cvičení s fyzioterapeutem. Rádi spolupracujeme s rodinami, poskytujeme jim podporu, poradenství a rodinné zázemí kliniky ASTRA, aby rodiče následně mohli podporovat a rozvíjet schopnosti svého dítěte i v domácím prostředí.

Samotná neurorehabilitace může vést k významnému zlepšení motorických schopností, posílení svalové síly, zlepšení koordinace, celkového zesílení těla a zlepšení či udržení všech již dosažených dovedností. V kombinaci s terapií jemné motoriky a sebeobsluhy a možností využití řečové terapie, dochází k rozvoji komunikačních dovedností a větší samostatnosti klienta.

Každý klient je ale individuální a výsledky neurorehabilitace se mohou lišit v závislosti na různých faktorech. Terapeuti v klinice ASTRA pracují pečlivě s každým klientem, aby dosáhli co nejlepších výsledků a maximalizovali jeho potenciál.

Cena za 50 minut terapie činí 1.300 Kč. Podrobné informace o cenách a možnostech financování najdete na našich webových stránkách nebo se můžete obrátit na naše manažerky, které zodpoví veškeré Vaše dotazy a pomohou Vám se zorientovat v možnostech financování terapií.

Pro objednání nás můžete kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo online formuláře na našich webových stránkách. Naše manažerky Vám poskytnou veškeré informace týkající se objednání, termínů a dalších potřebných kroků.

Pro naše stálé klienty jsme zavedli uzavřenou skupinu na Facebooku, ASTRAKOUTEK, kde mohou rodiče nalézt aktuální informace, volné termíny, či sdílet další relevantní informace. V případě zájmu Vás do skupiny zařadí jedna z manažerek kliniky. Neváhejte je kontaktovat.

"Jsme zde po druhé. Moc se tu synovi líbí, dělá zde velké pokroky. Jsme od Jihlavy a dá se sehnat pěkné ubytování za dobrou cenu, když se zmíníte, že budete docházet na Astru. Všem moc doporučujeme toho neurorehabilitační centrum. Velmi příjemné prostředí a se vším poradí."

maminka Tádi