fbpx

Naše služby a ceny

Ambulantní rehabilitace

Pro dosažení nejlepších výsledků rehabilitace se v ASTRA klade důraz na pravidelnost a kontinuitu terapie. Pracujeme s klienty po celý rok, abychom udrželi dosažené výsledky a stále pracovali na jejich zlepšení. Náš kvalifikovaný tým terapeutů a moderní rehabilitační metody, včetně konceptu INFS-TheraSuit®, TheraTogs, SPIDER a ERGO4BRAIN, nám umožňují dosáhnout vynikajících výsledků v oblasti senzomotorického rozvoje, koordinace pohybů, obnovy správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

V rámci ambulantní rehabilitace využíváme také multisenzorickou místnost, která je zvláště vhodná pro děti s těžším psychosomatickým postižením. Tato místnost je vybavena speciálním zařízením, které stimuluje smyslové orgány a podporuje vnímání, orientaci v prostoru a soustředění při rehabilitaci.

V ASTRA jsme přesvědčeni, že pravidelná a individuálně přizpůsobená ambulantní rehabilitace je klíčová pro úspěch a zlepšení zdravotního stavu našich klientů. Naše vybavení, zkušenosti a odborný přístup nám umožňují poskytovat vysokou úroveň rehabilitace a dosahovat optimálních výsledků.

Výhody ambulantní rehabilitace

Ambulantní rehabilitace nabízí několik výhod, které přispívají k úspěšnému průběhu neurorehabilitace. Pravidelnost terapie je klíčovým principem, který zajišťuje udržení dosažených výsledků a jejich postupné zlepšování. Díky dlouhodobé a kvalitní neurorehabilitaci dochází k pozitivním změnám v pohybových vzorech, fyzických a psychických dovednostech pacienta. Tento proces vede ke zlepšení soběstačnosti, koordinace pohybů v prostoru, normalizaci patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly. Ambulantní rehabilitace poskytuje individuální a pravidelnou terapii, která je zaměřena na potřeby každého pacienta a vede k dosažení maximálního potenciálu a celkového zlepšení kvality života.

Jako jedni z mála v České republice poskytujeme samostatné ambulantní rehabilitační programy pro různá neurologická postižení, včetně cévní mozkové příhody, dětské mozkové obrny, vývojových opoždění a traumatických poranění mozku. Naše kvalifikované terapeutické týmy vám pomohou dosáhnout individuálních cílů rehabilitace.

Ceník ambulantní rehabilitace

Nastavení pravidelné ambulantní neurorehabilitace probíhá na základě doporučení lékaře nebo fyzioterapeuta dle individuálních potřeb klienta.

Děkujeme, že respektujete naše pravidla

Omluvit účast je možné nejpozději 24 hodin před začátkem hodiny. Výše storno poplatku v případě omluvy méně jak 24 hodin před začátkem činí 600,- Kč za každou objednanou hodinu. Klient je povinen termín zrušit písemně předem, a to POUZE e-mailem na kontakty poskytovatele: sona@astraklinika.cz (Astra klinika Praha) nebo simona@astraklinika.cz (Astra klinika Brno). Děkujeme za pochopení.

Astra klinika se snaží pomoci svým klientům s profinancováním terapií. Zeptejte se nás, jak můžeme pomoci.

Dokumenty ke stažení:

Nejčastěji kladené otázky

Pro vaše pohodlí uvádíme několik často kladených otázek rodičů a naše odpovědi. Pokud máte jakékoli další otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Poskytujeme ambulantní a intenzivní neurorehabilitace, terapie jemné motoriky a sebeobsluhy a v Praze i řečovou terapii pro děti a mladistvé (do 18 let) s neurologickým postižením, problémy s pohybovým aparátem, hrubou i jemnou motorikou, s poruchou autistického spektra a problémy se sebeobsluhou.

Specializujeme se na léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou, dětskou mozkovou obrnou (DMO), vývojovým opožděním, traumatickým poraněním mozku a dalšími neurologickými postiženími a dále na děti, které mají problémy s jemnou motorikou, grafomotorikou, pozorností, sebeobsluhou, rozpoznáváním nebo pamětí.

Jedná se o pravidelné terapie v časových intervalech jednou či vícekrát týdně nebo měsíčně tak, jak určí fyzioterapeut při první vstupní konzultaci na klinice. Ambulantní terapie se provádí ve formě individuálního cvičení s fyzioterapeutem a využívá se v nich moderních rehabilitačních metod a technik.

Intenzivní terapie je ucelený každodenní program, který zahrnuje cvičební terapie po dobu několika týdnů. Je zaměřen na maximální využití terapeutického potenciálu a rychlejšího posunutí klienta v procesu cvičení kupředu. Běžně se doplňuje během roku s ambulantní terapií.

Využíváme světově uznávané metody jako INFS-TheraSuit®, TheraTogs, SPIDER, Ergo4Brain a další moderní přístupy, které jsou individuálně přizpůsobeny potřebám klienta. Nově poskytujeme i špičkové personalizované terapie Neurofeedback nebo Feuersteinovu metodu.

Jedna cvičební terapie/ hodina obvykle trvá 50 minut, ale délka se může lišit v závislosti na potřebách klienta a terapeutickém plánu. Délku terapie/ hodiny určuje fyzioterapeut na první vstupní konzultaci.

Rodina je důležitou součástí celého cvičebního procesu, od jeho nastavení, konzultace i spolupráce během celého cvičení s fyzioterapeutem. Rádi spolupracujeme s rodinami, poskytujeme jim podporu, poradenství a rodinné zázemí kliniky ASTRA, aby rodiče následně mohli podporovat a rozvíjet schopnosti svého dítěte i v domácím prostředí.

Samotná neurorehabilitace může vést k významnému zlepšení motorických schopností, posílení svalové síly, zlepšení koordinace, celkového zesílení těla a zlepšení či udržení všech již dosažených dovedností. V kombinaci s terapií jemné motoriky a sebeobsluhy a možností využití řečové terapie, dochází k rozvoji komunikačních dovedností a větší samostatnosti klienta.

Každý klient je ale individuální a výsledky neurorehabilitace se mohou lišit v závislosti na různých faktorech. Terapeuti v klinice ASTRA pracují pečlivě s každým klientem, aby dosáhli co nejlepších výsledků a maximalizovali jeho potenciál.

Cena za 50 minut terapie činí 1.300 Kč. Podrobné informace o cenách a možnostech financování najdete na našich webových stránkách nebo se můžete obrátit na naše manažerky, které zodpoví veškeré Vaše dotazy a pomohou Vám se zorientovat v možnostech financování terapií.

Pro objednání nás můžete kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo online formuláře na našich webových stránkách. Naše manažerky Vám poskytnou veškeré informace týkající se objednání, termínů a dalších potřebných kroků.

Pro naše stálé klienty jsme zavedli uzavřenou skupinu na Facebooku, ASTRAKOUTEK, kde mohou rodiče nalézt aktuální informace, volné termíny, či sdílet další relevantní informace. V případě zájmu Vás do skupiny zařadí jedna z manažerek kliniky. Neváhejte je kontaktovat.

"Jsme zde po druhé. Moc se tu synovi líbí, dělá zde velké pokroky. Jsme od Jihlavy a dá se sehnat pěkné ubytování za dobrou cenu, když se zmíníte, že budete docházet na Astru. Všem moc doporučujeme toho neurorehabilitační centrum. Velmi příjemné prostředí a se vším poradí."

maminka Tádi