fbpx

Nové terapie v astra klinice

Neurofeedback, biofeedback a Feuersteinova Metoda

Objevte nový horizont péče o vaše děti

Jsme nadšeni, že vám můžeme v pražské pobočce ASTRA kliniky představit nový typ terapie, který slibuje převratný přístup v péči o vaše děti. Tato unikátní terapie kombinuje neurofeedbackové intervence s Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování, což představuje špičku v personalizované péči a terapii.

Co nabízíme?

Personalizovaný přístup od Mgr. Jana Kotovského

Zkušený terapeut Mgr. Jan Kotovský, pracující s psychodynamickým přístupem, bude zajišťovat, že každá terapie je přizpůsobena individuálním potřebám vašeho dítěte.

Párová a rodinná Terapie

Kromě individuální terapie nabízíme i možnost párové či rodinné terapie, posilující vztahy a podporující komplexní rozvoj.

Jak se přihlásit?

Terapie budou probíhat každé úterý od 9. 1. 2024. Na úvodní konzultaci si domluvíte s Mgr. Janem Kotovským další rozsah a četnost terapií. Cena úvodní konzultace i dalších terapeutických jednotek odpovídá standardní ceně terapie v ASTRA klinice.

Proč si vybrat naši novou terapii?

Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost a rezervujte si konzultaci již dnes! Těšíme se na vás.

Krátká informace o metodách:

Neurofeedback: Speciální terapie zaměřená na odstranění mozkových dysbalancí a dysregulací. Posiluje a obnovuje seberegulační schopnosti klienta. Jde o bezpečnou, neinvazivní metodu bez vedlejších účinků a zátěže organismu. Terapie využívá přirozený potenciál neuroplasticity a seberegulační schopnosti mozku.

Biofeedback: Terapie pracující s variabilitou srdečního rytmu a biomarkery autonomního nervového systému se zaměřením především na zlepšení reakce a zvládání emočních zátěží v podobě strachů, úzkostí a stresu.

Feuersteinova metoda: Kognitivní přístup podporující rozvoj myšlení a učení. Ideální pro děti s různými deficity.

Nabízíme nejširší nabídku neurofeedbackových intervencí:

Každá varianta neurofeedbacku má své specifické zaměření. Proto je důležité na základě individuálního vyšetření vybrat tu nejefektivnější kombinaci pro každého klienta a sestavit účinný terapeutický plán.

Slow Cortical Potential (SCP) Neurofeedback: SCP neurofeedback je technika, která se zaměřuje na kontrolu a regulaci pomalých změn v elektrické aktivitě mozkové kůry, tzv. slow cortical potentials. Pracujeme s klinickými protokoly striktně založenými na práci německé Univerzity Tübingen. Tato varianta neurofeedbacku je často využívána k regulaci pozornosti, emocí, behaviorálních problémů ale i migrén a prevenci epileptických záchvatů. Pomáhá klientům zlepšit svou schopnost koncentrace, snižuje impulzivitu a může být užitečná při léčbě poruch pozornosti a hyperaktivity (ADHD) u dětí i dospělých.

Intra Low Frequency (ILF) Neurofeedback: ILF Neurofeedback pracuje s nízkými frekvencemi mozkových vln. Tato metoda je zaměřena na harmonizaci mozku a podporu optimálního mentálního stavu.

Neurofeedback zaměřený na práci s frekvencemi mozkových vln a jejich poměry: Tato varianta se zaměřuje na různé frekvence mozkových vln a jejich poměry, jako jsou theta, delta, alpha, beta a gama vlny. Každý typ vlny může být spojen s určitými funkcemi mozku. Například zvýšení poměru beta vln může pomoci s koncentrací a bdělostí, zatímco snížení theta vln může podporovat pozornost. Tato technika je široce využívána pro optimalizaci kognitivních funkcí, paměti a učení.

Passive Infrared Hemoencephalography (pIR HEG) Neurofeedback: pIR HEG neurofeedback pracuje s monitorováním toku krve v prefrontální mozkové kůře. Tato varianta se často používá k podpoře kognitivních funkcí a regulaci průtoku krve v oblastech mozku spojených s konkrétními schopnostmi. Může být efektivní pro zlepšení kognitivních funkcí, jako je pozornost, učení a paměť.

Feuersteinova metoda a FIE nástroje - na cestě k rozvoji myšlení!

Co je Feuersteinova Metoda? Feuersteinova metoda je revoluční přístup k rozvoji kognitivních dovedností a učení. Vyvinutá profesorem Reuvenem Feuersteinem, tato metoda se zaměřuje na posilování kognitivních funkcí, jako je vnímání, paměť, myšlení a komunikace. Je to více než jen učení – je to cesta k rozvinutí plného potenciálu každého jednotlivce.

FIE nástroje: FIE nástroje (Feuerstein Instrumental Enrichment) jsou speciálně navrženy tak, aby podporovaly aplikaci Feuersteinovy metody. Tyto nástroje poskytují stimulaci pro rozvoj kognitivních dovedností a podporují učení. S FIE nástroji otevíráme dveře k novým perspektivám a rozšiřujeme mentální hranice.

Pro koho je Feuersteinova metoda ideální?

Párová a rodinná terapie

Naše pracoviště není jen o terapii pro děti, ale také o poskytování podpory a porozumění pro rodiče a celou rodinu. Párová a rodinná terapie jsou další součásti přístupu k celistvému rozvoji.

Nabízíme terapii pro páry a rodiny, která je odlišná od tradičních přístupů. Zaměřujeme se na podporu vašeho vztahu a rozvoj vašich schopností řešit problémy. Naše terapie není o dávání konkrétních rad, ale spíše vám pomáhá objevovat sílu ve vašem vztahu. Pracujeme na vylepšení komunikace, porozumění a schopnosti řešit problémy. Naším cílem je odstranit psychologické překážky a pomoci vám využít skrytý potenciál ve vašem vztahu.

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o neurofeedbacku, ale báli jste se zeptat

Nejčastější otázky a odpovědi

Co je neurofeedback a biofeedback?

Jde o terapeutické metody založené na zpětné vazbě, proto mají v názvu feedback. Specializovaný software generuje podněty na základě vyhodnocení aktuálních biologických dat klienta. Neurofeedback se specializuje na mozkovou činnost. Pracuje s daty spojenými s mozkovou činností (EEG, elektrický potenciál mozkové kůry atd.), podle kterých určí změnu podnětu, například animace tak, aby došlo požadované změně mozkové činnosti a tím i změně sledovaných parametrů.
Biofeedback pracuje s biologickými signály, klienta (dech, teplota a odpor kůže, reakční čas,  srdeční rytmus, svalové napětí apod.).

Jak probíhá neurofeedback / biofeedback?

Zjednodušeně lze feedbackové terapie popsat jako učení. Klient se nevědomě i vědomě učí seberegulaci, novému fungování. Nově naučené se fixuje, zapamatovává nácvikem, opakováním, během třiceti a více opakováních feedbacku. Minimální doporučený počet terapií je deset.

Během feedbacku jsou pomocí elektrod a senzorů snímány snímané hodnoty biologických signálů. Při neurofeedbacku jsou elektrody či senzory umístěné na hlavě, při biofeedbacku nejčastěji na rukách, hrudníku. Klient sleduje monitor s podnětem. Samotný feedback postupně trvá od několika minut do dvaceti až třiceti minut z terapeutické hodiny.

Jak je feedbacková terapie náročná?

Tato terapie od klienta vyžaduje:

Jak je feedbacková terapie pro klienta náročná a má vedlejší účinky?

Terapie zpravidla nemá vedlejší účinky a pokud, tak slabé a velmi dočasné. Například únava.
Klient během terapie sedí a sleduje obrazovku, nebo poslouchá audio podněty.

Znamená to, že neklidní klienti a klienti, pro které je náročné mít na sobě elektrody, do feedbackové terapie nemohou?

U takových klientů se nejprve zjišťuje, zda jsou schopní se postupně naučit zklidnit. Nácvikem se seznamují s průběhem terapie, aby se cítili v bezpečí a feedback byl pro ně známá věc. Tito klienti nemohou do feedbackové terapie ihned. Příprava na feedback může být zdlouhavá, v některých případech i neúspěšná.

Jak je feedbacková terapie účinná?

Studie ukazují 70-80% účinnost. To znamená, že feedback je účinný pro 7 až 8 klientů z 10.
Na účinnost terapie má vliv organické poškození mozku.

Jak se projevuje výsledek terapie?

Nejlépe ve změnách fungování klienta a u většiny feedbackových terapií lze změny sledovat na naměřených hodnotách biomarkerů.

Jak probíhá práce s klientem Feuersteinovou metodou?

Feuersteinova metoda je založená na komunikaci s klientem. Terapeut klienta vede pomocí otázek. Klient odpovídá a komunikuje své myšlenky. Při práci s FIE instrumenty se může také kreslit, spojovat body a podobně.

Ukázka práce s FIE instrumentem „Spojování bodů“ úrovně standard, klient s Downovým syndromem (video je v angličtině):

Můžete počítat s maximální podporou a snahou o úspěšný průběh terapie od našeho celého týmu.

Další otázky vyplývající z individuální situace klientů vám rádi zodpovíme během konzultace.

Nejčastěji kladené otázky

Pro vaše pohodlí uvádíme několik často kladených otázek rodičů a naše odpovědi. Pokud máte jakékoli další otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Poskytujeme ambulantní a intenzivní neurorehabilitace, terapie jemné motoriky a sebeobsluhy a v Praze i řečovou terapii pro děti a mladistvé (do 18 let) s neurologickým postižením, problémy s pohybovým aparátem, hrubou i jemnou motorikou, s poruchou autistického spektra a problémy se sebeobsluhou.

Specializujeme se na léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou, dětskou mozkovou obrnou (DMO), vývojovým opožděním, traumatickým poraněním mozku a dalšími neurologickými postiženími a dále na děti, které mají problémy s jemnou motorikou, grafomotorikou, pozorností, sebeobsluhou, rozpoznáváním nebo pamětí.

Jedná se o pravidelné terapie v časových intervalech jednou či vícekrát týdně nebo měsíčně tak, jak určí fyzioterapeut při první vstupní konzultaci na klinice. Ambulantní terapie se provádí ve formě individuálního cvičení s fyzioterapeutem a využívá se v nich moderních rehabilitačních metod a technik.

Intenzivní terapie je ucelený každodenní program, který zahrnuje cvičební terapie po dobu několika týdnů. Je zaměřen na maximální využití terapeutického potenciálu a rychlejšího posunutí klienta v procesu cvičení kupředu. Běžně se doplňuje během roku s ambulantní terapií.

Využíváme světově uznávané metody jako INFS-TheraSuit®, TheraTogs, SPIDER, Ergo4Brain a další moderní přístupy, které jsou individuálně přizpůsobeny potřebám klienta. Nově poskytujeme i špičkové personalizované terapie Neurofeedback nebo Feuersteinovu metodu.

Jedna cvičební terapie/ hodina obvykle trvá 50 minut, ale délka se může lišit v závislosti na potřebách klienta a terapeutickém plánu. Délku terapie/ hodiny určuje fyzioterapeut na první vstupní konzultaci.

Rodina je důležitou součástí celého cvičebního procesu, od jeho nastavení, konzultace i spolupráce během celého cvičení s fyzioterapeutem. Rádi spolupracujeme s rodinami, poskytujeme jim podporu, poradenství a rodinné zázemí kliniky ASTRA, aby rodiče následně mohli podporovat a rozvíjet schopnosti svého dítěte i v domácím prostředí.

Samotná neurorehabilitace může vést k významnému zlepšení motorických schopností, posílení svalové síly, zlepšení koordinace, celkového zesílení těla a zlepšení či udržení všech již dosažených dovedností. V kombinaci s terapií jemné motoriky a sebeobsluhy a možností využití řečové terapie, dochází k rozvoji komunikačních dovedností a větší samostatnosti klienta.

Každý klient je ale individuální a výsledky neurorehabilitace se mohou lišit v závislosti na různých faktorech. Terapeuti v klinice ASTRA pracují pečlivě s každým klientem, aby dosáhli co nejlepších výsledků a maximalizovali jeho potenciál.

Cena za 50 minut terapie činí 1.300 Kč. Podrobné informace o cenách a možnostech financování najdete na našich webových stránkách nebo se můžete obrátit na naše manažerky, které zodpoví veškeré Vaše dotazy a pomohou Vám se zorientovat v možnostech financování terapií.

Pro objednání nás můžete kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo online formuláře na našich webových stránkách. Naše manažerky Vám poskytnou veškeré informace týkající se objednání, termínů a dalších potřebných kroků.

Pro naše stálé klienty jsme zavedli uzavřenou skupinu na Facebooku, ASTRAKOUTEK, kde mohou rodiče nalézt aktuální informace, volné termíny, či sdílet další relevantní informace. V případě zájmu Vás do skupiny zařadí jedna z manažerek kliniky. Neváhejte je kontaktovat.

"Je to neuvěřitelné a nechci to zakřiknout, ale máme tu další týden a já se stále držím a makám a makám, cvičím jak jen můžu. A dle mé úžasné fyzio Lucinky se i trošičku zlepšuji co se koordinace a výdrže v držení hlavičky týče. Mamina je hrdá, já unaven, ale máme radost, snad to vydrží co nejdéle. ❤️❤️❤️

maminka od Martínka