fbpx

Naše terapie

TheraTogs® Therapy

Jedná se o ortotický oblečkový systém, který poskytuje pomoc při správném vedení pohybu a zároveň napodobuje terapeutovo manuální polohování a jeho dohled nad pohybem.

Velkou výhodou celotělového ortotického oblečku TheraTogs je, že pacient může každý den a to celé hodiny nosit obleček ve správném nastavení aniž by si narušil každodenní program dojezdem na vzdálenou rehabilitaci. Tělo se přizpůsobuje dlouhodobému užívání oblečku a postupně se mění a zkvalitňují pohybové stereotypy. Každodenní nošení oblečku především umožňuje integraci terapeutického efektu do domácího prostředí.

Výhody oblečku TheraTogs®:

Systém TheraTogs se skládá z ortotického oblečku a sestavy pružných tahů, které se vždy vybírají a přizpůsobují k aktuálnímu stavu klienta. TheraTogs obleček je navržen tak, aby efektivně cílil na řešení individuálních specifických muskuloskeletálních, posturálních, rovnovážných nebo pohybových problémů klientů a je určen pro každodenní používání. Jde o novou modalitu, která usiluje o pozici standardu při léčbě poruch pohybu, stability, v oblasti ortopedie a vývoje, prostřednictvím neuromuskulární reedukace.

TheraTogs byl navržen tak, aby vedl ke zlepšení nebo alternaci posturální kontroly pomocí správného nastavení polohy těžiště a opěrné báze. Získání posturální kontroly je nezbytnou součástí včasné intervence. Zkrácené svaly vedou totíž k patologiím v oblasti posturální kontroly a pohybových strategií. Vycházíme-li z „Muscle Balance theory“ Shirley Sahrmanna, která říká, že příčinou zkrácení svalů může být i paradoxně jejich dlouhodobé protažení a terapeut proto musí vzniklou patologii odhalit a za pomoci TheraTogs oblečku se jí intenzívně zabývat.

Obleček Theratogs poskytuje pacientům se senzorimotorickým poškozením vysoce účinnou modalitu pro zlepšení posturálního uspořádání a stability, pohybové dovednosti a přesnosti a stabilitu kloubů. Zkvalitnění posturální kontroly vede k aktivaci somatosenzorického systému a zároveň zlepšení stability trupu vede k lepší funkci končetin.

Z teorie o zkrácených tkáních vyplývá, že nemá smysl jen tyto tkáně protahovat, ale především souběžně usilovat o podporu fyzilogických vzorů. Setrvávání v patologických vzorech vede ke vzniku kontraktur a deformit. Použitím ortotického oblečku TheraTogs, může terapeut optimalizovat funkci svalů, především aktivovat svaly oslabené a protáhnout svaly zkrácené. Obleček TheraTogs je navržen tak, aby zajistil základ pro posturální oporu trupu.

Oblečkový systém TheraTogs může být použit k facilitaci extenze trupu, redukci rotace horního trupu, facilitaci flexe trupu/redukce opisthotonu nebo facilitaci extenze trupu a kyčle. Spíše než k protáhnutí zkrácených svalů vede terapeutické používání TheraTogs k ovlivnění vadných pohybových strategií, které danou dysbalanci svalů vyvolávají.

Terapii s ortotickým oblečkem TheraTogs Vám nabízíme ambulantně nebo v rámci intenzivních programů.

Nejčastěji kladené otázky

Pro vaše pohodlí uvádíme několik často kladených otázek rodičů a naše odpovědi. Pokud máte jakékoli další otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Poskytujeme ambulantní a intenzivní neurorehabilitace, terapie jemné motoriky a sebeobsluhy a v Praze i řečovou terapii pro děti a mladistvé (do 18 let) s neurologickým postižením, problémy s pohybovým aparátem, hrubou i jemnou motorikou, s poruchou autistického spektra a problémy se sebeobsluhou.

Specializujeme se na léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou, dětskou mozkovou obrnou (DMO), vývojovým opožděním, traumatickým poraněním mozku a dalšími neurologickými postiženími a dále na děti, které mají problémy s jemnou motorikou, grafomotorikou, pozorností, sebeobsluhou, rozpoznáváním nebo pamětí.

Jedná se o pravidelné terapie v časových intervalech jednou či vícekrát týdně nebo měsíčně tak, jak určí fyzioterapeut při první vstupní konzultaci na klinice. Ambulantní terapie se provádí ve formě individuálního cvičení s fyzioterapeutem a využívá se v nich moderních rehabilitačních metod a technik.

Intenzivní terapie je ucelený každodenní program, který zahrnuje cvičební terapie po dobu několika týdnů. Je zaměřen na maximální využití terapeutického potenciálu a rychlejšího posunutí klienta v procesu cvičení kupředu. Běžně se doplňuje během roku s ambulantní terapií.

Využíváme světově uznávané metody jako INFS-TheraSuit®, TheraTogs, SPIDER, Ergo4Brain a další moderní přístupy, které jsou individuálně přizpůsobeny potřebám klienta. Nově poskytujeme i špičkové personalizované terapie Neurofeedback nebo Feuersteinovu metodu.

Jedna cvičební terapie/ hodina obvykle trvá 50 minut, ale délka se může lišit v závislosti na potřebách klienta a terapeutickém plánu. Délku terapie/ hodiny určuje fyzioterapeut na první vstupní konzultaci.

Rodina je důležitou součástí celého cvičebního procesu, od jeho nastavení, konzultace i spolupráce během celého cvičení s fyzioterapeutem. Rádi spolupracujeme s rodinami, poskytujeme jim podporu, poradenství a rodinné zázemí kliniky ASTRA, aby rodiče následně mohli podporovat a rozvíjet schopnosti svého dítěte i v domácím prostředí.

Samotná neurorehabilitace může vést k významnému zlepšení motorických schopností, posílení svalové síly, zlepšení koordinace, celkového zesílení těla a zlepšení či udržení všech již dosažených dovedností. V kombinaci s terapií jemné motoriky a sebeobsluhy a možností využití řečové terapie, dochází k rozvoji komunikačních dovedností a větší samostatnosti klienta.

Každý klient je ale individuální a výsledky neurorehabilitace se mohou lišit v závislosti na různých faktorech. Terapeuti v klinice ASTRA pracují pečlivě s každým klientem, aby dosáhli co nejlepších výsledků a maximalizovali jeho potenciál.

Cena za 50 minut terapie činí 1.300 Kč. Podrobné informace o cenách a možnostech financování najdete na našich webových stránkách nebo se můžete obrátit na naše manažerky, které zodpoví veškeré Vaše dotazy a pomohou Vám se zorientovat v možnostech financování terapií.

Pro objednání nás můžete kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo online formuláře na našich webových stránkách. Naše manažerky Vám poskytnou veškeré informace týkající se objednání, termínů a dalších potřebných kroků.

Pro naše stálé klienty jsme zavedli uzavřenou skupinu na Facebooku, ASTRAKOUTEK, kde mohou rodiče nalézt aktuální informace, volné termíny, či sdílet další relevantní informace. V případě zájmu Vás do skupiny zařadí jedna z manažerek kliniky. Neváhejte je kontaktovat.

"Je to neuvěřitelné a nechci to zakřiknout, ale máme tu další týden a já se stále držím a makám a makám, cvičím jak jen můžu. A dle mé úžasné fyzio Lucinky se i trošičku zlepšuji co se koordinace a výdrže v držení hlavičky týče. Mamina je hrdá, já unaven, ale máme radost, snad to vydrží co nejdéle. ❤️❤️❤️

maminka od Martínka