fbpx

Naše terapie

TheraSuit® Metod

Komplexní neurorehabilitační metoda TheraSuit je určena celému spektru klientů s neurologickým onemocněním, jako je cévní mozková příhoda, dětská mozková obrna, vývojová opoždění, traumatická poranění mozku, postižení mozku vzniklá nedostatkem kyslíku, spina bifida, následné stavy po meningitidě, encefalitidě aj.

Metoda TheraSuit byla vytvořena v souladu s nejnovějším světovým výzkumem a znalostmi ve fyziologii, zátěžové medicíně, neurologii a genetice.

Jednotlivé fáze rehabilitace metodou TheraSuit:

Vlivem metody Therasuit se mění pohybové vzory pacienta, jeho fyzické a psychické dovednosti. Výsledným efektem takové rehabilitace je posun senzomotorického vývoje, zlepšení soběstačnosti, změna schopnosti koordinace těla v prostoru, změna patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

Kosmický obleček TheraSuit

Nosným prvkem metody TheraSuit je speciální kosmický obleček, který byl vyvinut lékaři kosmického průmyslu v Rusku, za účelem prevence a eliminace poškození nervové a svalové tkáně kosmonautů ve stavu beztíže. Systém pružných tahů kontinuálně dodává mozku informace i v prostředí bez dostatečného množství impulzů, což umožňuje zakotvení vhodných pohybových vzorců.

Obleček TheraSuit je odborně pojmenováno semidynamická celotělová ortéza, která neomezuje dýchání a je zároveň pružná a pevná. Hlavním cílem je změnit a ideálně zlepšit propriocepci (tlak vnímaný klouby, vazy a svaly), redukci patologických reflexů, naučit pacienta správným fyziologickým svalovým synergiím (pohybovým stereotypům).

Velkou výhodou oblečku TheraSuit je, že poskytuje pacientovi odlehčení a stejně tak fixaci, co poskytuje jedinečnou možnost terapie ve vertikální poloze. To je velmi důležité pro normalizaci aferentace do vestibulárního systému (příjem vzruchů do centra rovnováhy). Vestibulární systém přijímá a vyhodnocuje vzruchy přicházející z kloubů, svalů, šlach, atd. Na základě toho vydává informaci zpět a takto ovlivňuje svalové napětí, rovnováhu a držení těla v prostoru.

Nekorektní postavení a držení těla pacienta s DMO způsobuje nesprávnou propriocepci a pomocí Therasuit obleku může být korigovaná do správné pozíce. Patologické vjemy jsou tak nahrazeny správnými.

U.E.U. - univerzální cvičební jednotka

V rámci přípravné fáze vzniká prostor pro kvalitní a intenzivní přípravu tkání a mozku ke cvičení. U.E.U. umožňuje umístění kladkového systému se závažím pro svalové posílení či využití závěsného systému rigidních lan pro odlehčení cvičené části těla. U.E.U. se používá pro nácvik požadovaných rozsahů pohybů a posílení svalových skupin odpovědných za pohyb. Využití této fáze a jejich možností je vždy závislé na individuálním posouzení potřeb pacienta.

Pravidla pro cvičení v U.E.U. :

Pohyby v kloubech pacienta provádí pouze fyzioterapeut s cílem uvolnit příliš spastické svaly a snížit patologické reflexe. Pohybujeme se ve správné rovině a kolem fyziologické osy kloubu a můžeme se přiblížit k hranici bolesti a dokonce ji mírně překročit. Počet opakování jednotlivých cviků je 3-5 sérií, 10 opakování, interval mezi sériemi 30 s. Během intervalu mezi sériemi by měla probíhat masáž a uvolnění svalů. Důležité je velmi pomalé a rytmické tempo cvičení, které pacientovi umožňuje se soustředit na jednotlivé cviky a uvolnit se.

Získání svalové síly umožňuje volný pohyb končetiny nebo její části (přivádí ji na úroveň 3 podle Lowettu).

Cvičením v U.E.U. se zachovává fyziologický rozsah pohybu kloubů a úplný pohyb kloubů, čímž se udržuje správná elasticita svalů obklopujících klouby, vazy a další struktury a dochází k lepší koordinaci pohybu. Zlepšuje se neuromuskulární koordinace.

SPIDER

Skládá se z řady pružných lan různé elasticity, které jsou připojeny k určitým bodům těla pacienta na jednom konci a k různým místům na konstrukci trakčního boxu U.E.U. Toto jedinečné zavěšení umožňuje nezávislý a kontrolovaný pohyb pacienta, stejně jako posílení postižených částí těla. Zařízení umožňuje vytvořit jedinečnou síť „pavouka“, která je individuálně nastavená pro každého pacienta. Díky flexibilním konektorům umožňuje SPIDER zlepšit rovnováhu a držení těla a také zavést koordinovaný a přesný pohyb těla. SPIDER podporuje nezávislost klienta, jistotu v prostoru a napomáhá i nejnáročnějším pacientům k vertikalizaci.

SPIDER umožňuje:

Toto jedinečné zařízení nahrazuje ruce dvou nebo tří fyzioterapeutů a umožňuje využití síly a schopností pacienta v plném rozsahu.

SPIDER je skvělý pomocník při rehabilitaci neuro-motorických poruch, zejména cerebrální paralýzy a integrující součástí rehabilitační metody TheraSuit.

Hlavní benefity metody TheraSuit:

Intenzivní rehabilitace konceptem INFS -TheraSuit přispívá ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností dítěte, ke zlepšení soběstačnosti, ke změně schopnosti koordinace těla v prostoru, změně patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

Takové zlepšení se následně promítne v oblasti, jako je lepší samoobslužná činnost či postupná integrace do společnosti, a tím i celkové snížení budoucích léčebných nákladů.

Kontraindikace konceptu INFS - TheraSuit:

Před nástupem na intenzivní neurorehabilitační pobyt je zapotřebí zvážit veškerá zdravotní rizika dítěte. Zde jsou základní kontraindikace:

Metodu TheraSuit Vám nabízíme ambulantně nebo v rámci intenzivních programů.

Nejčastěji kladené otázky

Pro vaše pohodlí uvádíme několik často kladených otázek rodičů a naše odpovědi. Pokud máte jakékoli další otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Poskytujeme ambulantní a intenzivní neurorehabilitace, terapie jemné motoriky a sebeobsluhy a v Praze i řečovou terapii pro děti a mladistvé (do 18 let) s neurologickým postižením, problémy s pohybovým aparátem, hrubou i jemnou motorikou, s poruchou autistického spektra a problémy se sebeobsluhou.

Specializujeme se na léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou, dětskou mozkovou obrnou (DMO), vývojovým opožděním, traumatickým poraněním mozku a dalšími neurologickými postiženími a dále na děti, které mají problémy s jemnou motorikou, grafomotorikou, pozorností, sebeobsluhou, rozpoznáváním nebo pamětí.

Jedná se o pravidelné terapie v časových intervalech jednou či vícekrát týdně nebo měsíčně tak, jak určí fyzioterapeut při první vstupní konzultaci na klinice. Ambulantní terapie se provádí ve formě individuálního cvičení s fyzioterapeutem a využívá se v nich moderních rehabilitačních metod a technik.

Intenzivní terapie je ucelený každodenní program, který zahrnuje cvičební terapie po dobu několika týdnů. Je zaměřen na maximální využití terapeutického potenciálu a rychlejšího posunutí klienta v procesu cvičení kupředu. Běžně se doplňuje během roku s ambulantní terapií.

Využíváme světově uznávané metody jako INFS-TheraSuit®, TheraTogs, SPIDER, Ergo4Brain a další moderní přístupy, které jsou individuálně přizpůsobeny potřebám klienta. Nově poskytujeme i špičkové personalizované terapie Neurofeedback nebo Feuersteinovu metodu.

Jedna cvičební terapie/ hodina obvykle trvá 50 minut, ale délka se může lišit v závislosti na potřebách klienta a terapeutickém plánu. Délku terapie/ hodiny určuje fyzioterapeut na první vstupní konzultaci.

Rodina je důležitou součástí celého cvičebního procesu, od jeho nastavení, konzultace i spolupráce během celého cvičení s fyzioterapeutem. Rádi spolupracujeme s rodinami, poskytujeme jim podporu, poradenství a rodinné zázemí kliniky ASTRA, aby rodiče následně mohli podporovat a rozvíjet schopnosti svého dítěte i v domácím prostředí.

Samotná neurorehabilitace může vést k významnému zlepšení motorických schopností, posílení svalové síly, zlepšení koordinace, celkového zesílení těla a zlepšení či udržení všech již dosažených dovedností. V kombinaci s terapií jemné motoriky a sebeobsluhy a možností využití řečové terapie, dochází k rozvoji komunikačních dovedností a větší samostatnosti klienta.

Každý klient je ale individuální a výsledky neurorehabilitace se mohou lišit v závislosti na různých faktorech. Terapeuti v klinice ASTRA pracují pečlivě s každým klientem, aby dosáhli co nejlepších výsledků a maximalizovali jeho potenciál.

Cena za 50 minut terapie činí 1.300 Kč. Podrobné informace o cenách a možnostech financování najdete na našich webových stránkách nebo se můžete obrátit na naše manažerky, které zodpoví veškeré Vaše dotazy a pomohou Vám se zorientovat v možnostech financování terapií.

Pro objednání nás můžete kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo online formuláře na našich webových stránkách. Naše manažerky Vám poskytnou veškeré informace týkající se objednání, termínů a dalších potřebných kroků.

Pro naše stálé klienty jsme zavedli uzavřenou skupinu na Facebooku, ASTRAKOUTEK, kde mohou rodiče nalézt aktuální informace, volné termíny, či sdílet další relevantní informace. V případě zájmu Vás do skupiny zařadí jedna z manažerek kliniky. Neváhejte je kontaktovat.

"Je to neuvěřitelné a nechci to zakřiknout, ale máme tu další týden a já se stále držím a makám a makám, cvičím jak jen můžu. A dle mé úžasné fyzio Lucinky se i trošičku zlepšuji co se koordinace a výdrže v držení hlavičky týče. Mamina je hrdá, já unaven, ale máme radost, snad to vydrží co nejdéle. ❤️❤️❤️

maminka od Martínka