fbpx

Kombinované terapie

Multisenzorický program

Multismyslový program jedinečným způsobem kombinuje hudbu, pohyb a jazyk. Budují se základy a podporuje tělesná organizace člověka. Obsahem programu AUTIS je trénink pozornosti, kontroly chování a emocí, balančních dovedností, myšlení před jednáním a kognitivních funkcí.

Multisenzorický program je určen takřka každému klientovi s potížemi v oblasti smyslového zpracování, u dětí s PAS, ADHD, ADD, ale rovněž lze nacházet benefit u dětí, které souběžně potřebují další složky ucelené rehabilitace, jako je terapie jemné motoriky a sebeobsluhy, fyzioterapie, logopedie apod.

Prostřednictvím individuálně nastaveného programu dochází k úpravě mozečkových funkcí, ke zlepšení vyšších mozkových funkcí a tělesné organizace. Opakovaná stimulace nervových buněk rovněž posiluje vytváření nových synapsií.

Zvětšující se množství multismyslových informací prochází skrz subkortikální systém do mozkové kůry a aktivuje kognitivní centra pro pozornost, organizaci, plánování a také eliminaci rušivých impulzů.

UNIKÁTNÍ MULTISMYSLOVÝ PROGRAM AUTIS

V ČR se jedná se o ojedinělý program, který sjednocuje pohyb, auditivní stimulaci a sociálně komunikační dovednosti. Multisenzorický program se zaměřuje na triádu vzájemně se ovlivňujících komponent:

JEDNOTLIVÉ FÁZE PROGRAMU

Každý program obsahuje 4 sekvenční fáze:

Organizační
fáze

Tato fáze především zlepšuje tělesnou organizaci, napětí svalů, balanční schopnosti, tělesnou koordinaci a koordinaci oko – ruka, integruje tělo v prostoru, senzorickou hypersenzitivitu, pomáhá překročení středové čáry a informovanosti.

Přechodová
fáze

Je určena zejména pro ty, kteří mají problém se změnami, adaptabilitou a schopnosti reagovat na proměnlivost. Pomáhá zvládat přechody od jedné ke druhé aktivitě a zvyšuje toleranci ke změnám a proměnlivosti.

Aktivační
fáze

Tato fáze podporuje zlepšení iniciativy a motivace pro nastartování a dokončování úkolů a aktivit. Léčebná hudba obsahuje vyšší filtrační úroveň v harmonii s celým spektrem hudby.

Integrační
fáze

V této fázi se zvyšuje kapacita posluchače požadavkem zpracování vícero informací souběžně se znovu zavedením všech dříve potlačovaných frekvencí.

Je důležité pochopit, že tyto fáze se prolínají celým programem.

Hlavní benefity programu:

Jedinečnost multisenzorického programu spočívá v multismyslovém působení na smysly ve stejnou chvíli. Úspěch je dán zlepšením tělesné a mozkové organizace.

Multismyslové programy pomáhají s:

Účinnost programu spočívá v interakci jednotlivých multismyslových vstupů:

Během cvičení je kombinována sluchová, pohybová a jazyková komponenta.

Nejčastěji kladené otázky

Pro vaše pohodlí uvádíme několik často kladených otázek rodičů a naše odpovědi. Pokud máte jakékoli další otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Poskytujeme ambulantní a intenzivní neurorehabilitace, terapie jemné motoriky a sebeobsluhy a v Praze i řečovou terapii pro děti a mladistvé (do 18 let) s neurologickým postižením, problémy s pohybovým aparátem, hrubou i jemnou motorikou, s poruchou autistického spektra a problémy se sebeobsluhou.

Specializujeme se na léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou, dětskou mozkovou obrnou (DMO), vývojovým opožděním, traumatickým poraněním mozku a dalšími neurologickými postiženími a dále na děti, které mají problémy s jemnou motorikou, grafomotorikou, pozorností, sebeobsluhou, rozpoznáváním nebo pamětí.

Jedná se o pravidelné terapie v časových intervalech jednou či vícekrát týdně nebo měsíčně tak, jak určí fyzioterapeut při první vstupní konzultaci na klinice. Ambulantní terapie se provádí ve formě individuálního cvičení s fyzioterapeutem a využívá se v nich moderních rehabilitačních metod a technik.

Intenzivní terapie je ucelený každodenní program, který zahrnuje cvičební terapie po dobu několika týdnů. Je zaměřen na maximální využití terapeutického potenciálu a rychlejšího posunutí klienta v procesu cvičení kupředu. Běžně se doplňuje během roku s ambulantní terapií.

Využíváme světově uznávané metody jako INFS-TheraSuit®, TheraTogs, SPIDER, Ergo4Brain a další moderní přístupy, které jsou individuálně přizpůsobeny potřebám klienta. Nově poskytujeme i špičkové personalizované terapie Neurofeedback nebo Feuersteinovu metodu.

Jedna cvičební terapie/ hodina obvykle trvá 50 minut, ale délka se může lišit v závislosti na potřebách klienta a terapeutickém plánu. Délku terapie/ hodiny určuje fyzioterapeut na první vstupní konzultaci.

Rodina je důležitou součástí celého cvičebního procesu, od jeho nastavení, konzultace i spolupráce během celého cvičení s fyzioterapeutem. Rádi spolupracujeme s rodinami, poskytujeme jim podporu, poradenství a rodinné zázemí kliniky ASTRA, aby rodiče následně mohli podporovat a rozvíjet schopnosti svého dítěte i v domácím prostředí.

Samotná neurorehabilitace může vést k významnému zlepšení motorických schopností, posílení svalové síly, zlepšení koordinace, celkového zesílení těla a zlepšení či udržení všech již dosažených dovedností. V kombinaci s terapií jemné motoriky a sebeobsluhy a možností využití řečové terapie, dochází k rozvoji komunikačních dovedností a větší samostatnosti klienta.

Každý klient je ale individuální a výsledky neurorehabilitace se mohou lišit v závislosti na různých faktorech. Terapeuti v klinice ASTRA pracují pečlivě s každým klientem, aby dosáhli co nejlepších výsledků a maximalizovali jeho potenciál.

Cena za 50 minut terapie činí 1.300 Kč. Podrobné informace o cenách a možnostech financování najdete na našich webových stránkách nebo se můžete obrátit na naše manažerky, které zodpoví veškeré Vaše dotazy a pomohou Vám se zorientovat v možnostech financování terapií.

Pro objednání nás můžete kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo online formuláře na našich webových stránkách. Naše manažerky Vám poskytnou veškeré informace týkající se objednání, termínů a dalších potřebných kroků.

Pro naše stálé klienty jsme zavedli uzavřenou skupinu na Facebooku, ASTRAKOUTEK, kde mohou rodiče nalézt aktuální informace, volné termíny, či sdílet další relevantní informace. V případě zájmu Vás do skupiny zařadí jedna z manažerek kliniky. Neváhejte je kontaktovat.

Občas potřebují péči i maminky... "Soni, můžu si na chvilku lehnout do tý relaxační místnosti? - Jasně. Do kuliček si lehněte. - Tak jo! Milujeme Vás za tu lidskost!❤️"

maminka od Kubíka