fbpx

Naše terapie

Komunikační terapie

V Klinice ASTRA Praha se specializujeme na řečovou terapii a techniky příjmu potravy, které pomáhají klientům zlepšit jejich komunikační schopnosti a zvládnutí každodenních potřeb. Od května 2024 jsme rozšířili naše služby i v ASTRA Brno, kde nabízíme komunikační terapie zaměřené na logopedii, orofaciální stimulaci a alternativní komunikaci. Tyto inovativní přístupy jsou navrženy tak, aby podpořily a rozšířily možnosti komunikace našich klientů, což jim umožňuje plnější zapojení do společnosti a zlepšení kvality jejich života.

Komunikační terapie v ASTRA PRAHA

Klinika ASTRA Praha poskytuje služby v oblasti řečové terapie a techniky příjmu potravy.

Terapii vede paní Mgr. Marcela Žížalová Jarolímová, speciální pedagog se státnicí z logopedie. Dlouhodobě pracuje ve speciálním školství s dětmi s více vadami (převážně s mentálním a tělesným postižením a poruchami autistického spektra) a současně je i lektorkou mnoha kurzů zaměřených na problematiku vývoje řeči a hry u dětí s postižením, neverbální komunikace a vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra.

Řečová terapie je zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností s podporou alternativní (nahrazující) či augmentativní (rozšiřující) komunikace (AAK) všem dětem, které mají výrazné potíže s vývojem verbální řeči. Komunikaci budeme rozvíjet pomocí gest, hlasových spínačů, fotografií, symbolů a piktogramů s využitím metody Výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS). Terapie je zaměřená převážně pro děti s kognitivním deficitem.

Protože vývoj řeči úzce souvisí s technikou příjmu potravy, v terapiích se také věnujeme i této problematice, a to technice a nácviku kousání, pití, orofaciální a bukofaciální stimulaci, výběru správné lžičky, hrníčku, brčka.

Komunikační terapie v ASTRA BRNO

V ASTRA klinice v Brně od května 2024 nově nabízíme široké spektrum komunikačních terapií včetně logopedie, orofaciální stimulace a alternativní komunikace.

Pod vedením Mgr. Kláry Weishäupelové, zkušené speciální pedagožky se státní zkouškou z logopedie a surdopedie, se zaměřujeme zejména na předškolní děti s opožděným vývojem řeči různé etiologie. Mgr. Weishäupelová využívá k rozvoji verbální komunikace také alternativní a augmentativní komunikaci, včetně vizuálních komunikačních systémů a manuálního znakového systému. Konzultace s Mgr. Weishäupelovou probíhají každé pondělí od 14.30 do 16.30. 

Mgr. Jakub Ostrý se specializuje na orofaciální stimulaci, která zahrnuje kompletní procvičení mimických svalů i jazyka. Jeho přístup je hravý a interaktivní, což malým dětem umožňuje osvojit si důležité komunikační dovednosti přirozenou a zábavnou formou. Mgr. Ostrý je v ASTRĚ Brno přítomen každý čtvrtek od 8.00 do 16.30.

Tato nová nabídka terapií posiluje naše úsilí o poskytování komplexní a specializované péče pro rozvoj komunikačních schopností našich klientů.

Pro další informace a možnost objednání se na vstupní konzultaci volejte nebo pište manažerce kliniky Simoně Pagáčové, telefon 739 212 067, e-mail: simona@astraklinika.cz. Objednat se můžete i standardním kontaktním formulářem.

Nejčastěji kladené otázky

Pro vaše pohodlí uvádíme několik často kladených otázek rodičů a naše odpovědi. Pokud máte jakékoli další otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Poskytujeme ambulantní a intenzivní neurorehabilitace, terapie jemné motoriky a sebeobsluhy a v Praze i řečovou terapii pro děti a mladistvé (do 18 let) s neurologickým postižením, problémy s pohybovým aparátem, hrubou i jemnou motorikou, s poruchou autistického spektra a problémy se sebeobsluhou.

Specializujeme se na léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou, dětskou mozkovou obrnou (DMO), vývojovým opožděním, traumatickým poraněním mozku a dalšími neurologickými postiženími a dále na děti, které mají problémy s jemnou motorikou, grafomotorikou, pozorností, sebeobsluhou, rozpoznáváním nebo pamětí.

Jedná se o pravidelné terapie v časových intervalech jednou či vícekrát týdně nebo měsíčně tak, jak určí fyzioterapeut při první vstupní konzultaci na klinice. Ambulantní terapie se provádí ve formě individuálního cvičení s fyzioterapeutem a využívá se v nich moderních rehabilitačních metod a technik.

Intenzivní terapie je ucelený každodenní program, který zahrnuje cvičební terapie po dobu několika týdnů. Je zaměřen na maximální využití terapeutického potenciálu a rychlejšího posunutí klienta v procesu cvičení kupředu. Běžně se doplňuje během roku s ambulantní terapií.

Využíváme světově uznávané metody jako INFS-TheraSuit®, TheraTogs, SPIDER, Ergo4Brain a další moderní přístupy, které jsou individuálně přizpůsobeny potřebám klienta. Nově poskytujeme i špičkové personalizované terapie Neurofeedback nebo Feuersteinovu metodu.

Jedna cvičební terapie/ hodina obvykle trvá 50 minut, ale délka se může lišit v závislosti na potřebách klienta a terapeutickém plánu. Délku terapie/ hodiny určuje fyzioterapeut na první vstupní konzultaci.

Rodina je důležitou součástí celého cvičebního procesu, od jeho nastavení, konzultace i spolupráce během celého cvičení s fyzioterapeutem. Rádi spolupracujeme s rodinami, poskytujeme jim podporu, poradenství a rodinné zázemí kliniky ASTRA, aby rodiče následně mohli podporovat a rozvíjet schopnosti svého dítěte i v domácím prostředí.

Samotná neurorehabilitace může vést k významnému zlepšení motorických schopností, posílení svalové síly, zlepšení koordinace, celkového zesílení těla a zlepšení či udržení všech již dosažených dovedností. V kombinaci s terapií jemné motoriky a sebeobsluhy a možností využití řečové terapie, dochází k rozvoji komunikačních dovedností a větší samostatnosti klienta.

Každý klient je ale individuální a výsledky neurorehabilitace se mohou lišit v závislosti na různých faktorech. Terapeuti v klinice ASTRA pracují pečlivě s každým klientem, aby dosáhli co nejlepších výsledků a maximalizovali jeho potenciál.

Cena za 50 minut terapie činí 1.300 Kč. Podrobné informace o cenách a možnostech financování najdete na našich webových stránkách nebo se můžete obrátit na naše manažerky, které zodpoví veškeré Vaše dotazy a pomohou Vám se zorientovat v možnostech financování terapií.

Pro objednání nás můžete kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo online formuláře na našich webových stránkách. Naše manažerky Vám poskytnou veškeré informace týkající se objednání, termínů a dalších potřebných kroků.

Pro naše stálé klienty jsme zavedli uzavřenou skupinu na Facebooku, ASTRAKOUTEK, kde mohou rodiče nalézt aktuální informace, volné termíny, či sdílet další relevantní informace. V případě zájmu Vás do skupiny zařadí jedna z manažerek kliniky. Neváhejte je kontaktovat.

"Je to neuvěřitelné a nechci to zakřiknout, ale máme tu další týden a já se stále držím a makám a makám, cvičím jak jen můžu. A dle mé úžasné fyzio Lucinky se i trošičku zlepšuji co se koordinace a výdrže v držení hlavičky týče. Mamina je hrdá, já unaven, ale máme radost, snad to vydrží co nejdéle. ❤️❤️❤️

maminka od Martínka