fbpx

Široká nabídka terapeutických služeb pro vaše dítě: Od ambulantní rehabilitace po programy pro sportovce a možnost ubytování

Pro vaše dítě poskytujeme širokou nabídku terapeutických programů. Nabízíme ambulantní rehabilitaci, kde poskytujeme pravidelné terapeutické hodiny s naším zkušeným týmem odborníků. Pro ty, kteří potřebují intenzivnější péči, máme k dispozici intenzivní neurorehabilitaci, která využívá speciálních konceptů a technik pro dosažení optimálního terapeutického účinku. Pro nejmenší klienty máme připravený program zaměřený na jejich potřeby a vývoj. Kromě toho poskytujeme také terapii pro děti se svalovou dystrofií, která je přizpůsobena specifickým potřebám pacientů s touto diagnózou. A pro sportovně nadané děti máme programy navržené tak, aby jim pomohly v jejich výkonnosti a zlepšily jejich sportovní dovednosti. Máme také k dispozici ubytovací možnosti, které vám umožní pohodlně a bez stresu využívat naše terapeutické služby.

V ceníku najdete přehled všech nabízených služeb s uvedenými cenami a možností stáhnout si detailní ceník ve formátu PDF. Rovněž vám poskytneme informace o platebních podmínkách a možnostech pojištění, abyste měli jasno ohledně finanční stránky naší terapeutické péče.

Základní ceník

Jako jedni z mála v České republice poskytujeme samostatné ambulantní rehabilitační programy pro různá neurologická postižení, včetně cévní mozkové příhody, dětské mozkové obrny, vývojových opoždění a traumatických poranění mozku. Naše kvalifikované terapeutické týmy vám pomohou dosáhnout individuálních cílů rehabilitace.

Nastavení pravidelné ambulantní neurorehabilitace probíhá na základě doporučení lékaře nebo fyzioterapeuta dle individuálních potřeb klienta.

Intenzivní neurorehabilitační program je určen celému spektru klientů s neurologickým onemocněním. Délka a skladba programu se vybírá na základě diagnózy, anamnézy, stavu pacienta a případných kontraindikací. V případě potřeby intenzivní rehabilitace se dvěma fyzioterapeuty bude též cena stanovena individuálně. Celková cena se odvíjí od počtu dnů a terapeutických hodin.

Tento program se zabývá zacvičením klienta a jeho blízkých k samostatnější péči a rehabilitaci v domácím prostředí. Jeho výsledkem by mělo být získání, pochopení a osvojení nových informací a dovedností, které bude klient či jeho blízcí schopni využít v běžném životě. Edukační proces zahrnuje posouzení stavu klienta (anamnéza, vyšetření, analýza klientových schopností). Dále na tomto podkladě se stanoví plán edukací (metody, obsah a cíle), realizace a samozřejmě zpětná kontrola fyzioterapeutem.

Děkujeme, že respektujete naše pravidla

Omluvit účast je možné nejpozději 24 hodin před začátkem hodiny. Výše storno poplatku v případě omluvy méně jak 24 hodin před začátkem činí 600,- Kč za každou objednanou hodinu. Klient je povinen termín zrušit písemně předem, a to POUZE e-mailem na kontakty poskytovatele: sona@astraklinika.cz (Astra klinika Praha) nebo simona@astraklinika.cz (Astra klinika Brno). Děkujeme za pochopení.

Astra klinika se snaží pomoci svým klientům s profinancováním terapií. Zeptejte se nás, jak můžeme pomoci.

Dokumenty ke stažení:

Nejčastěji kladené otázky

Pro vaše pohodlí uvádíme několik často kladených otázek rodičů a naše odpovědi. Pokud máte jakékoli další otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Poskytujeme ambulantní a intenzivní neurorehabilitace, terapie jemné motoriky a sebeobsluhy a v Praze i řečovou terapii pro děti a mladistvé (do 18 let) s neurologickým postižením, problémy s pohybovým aparátem, hrubou i jemnou motorikou, s poruchou autistického spektra a problémy se sebeobsluhou.

Specializujeme se na léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou, dětskou mozkovou obrnou (DMO), vývojovým opožděním, traumatickým poraněním mozku a dalšími neurologickými postiženími a dále na děti, které mají problémy s jemnou motorikou, grafomotorikou, pozorností, sebeobsluhou, rozpoznáváním nebo pamětí.

Jedná se o pravidelné terapie v časových intervalech jednou či vícekrát týdně nebo měsíčně tak, jak určí fyzioterapeut při první vstupní konzultaci na klinice. Ambulantní terapie se provádí ve formě individuálního cvičení s fyzioterapeutem a využívá se v nich moderních rehabilitačních metod a technik.

Intenzivní terapie je ucelený každodenní program, který zahrnuje cvičební terapie po dobu několika týdnů. Je zaměřen na maximální využití terapeutického potenciálu a rychlejšího posunutí klienta v procesu cvičení kupředu. Běžně se doplňuje během roku s ambulantní terapií.

Využíváme světově uznávané metody jako INFS-TheraSuit®, TheraTogs, SPIDER, Ergo4Brain a další moderní přístupy, které jsou individuálně přizpůsobeny potřebám klienta. Nově poskytujeme i špičkové personalizované terapie Neurofeedback nebo Feuersteinovu metodu.

Jedna cvičební terapie/ hodina obvykle trvá 50 minut, ale délka se může lišit v závislosti na potřebách klienta a terapeutickém plánu. Délku terapie/ hodiny určuje fyzioterapeut na první vstupní konzultaci.

Rodina je důležitou součástí celého cvičebního procesu, od jeho nastavení, konzultace i spolupráce během celého cvičení s fyzioterapeutem. Rádi spolupracujeme s rodinami, poskytujeme jim podporu, poradenství a rodinné zázemí kliniky ASTRA, aby rodiče následně mohli podporovat a rozvíjet schopnosti svého dítěte i v domácím prostředí.

Samotná neurorehabilitace může vést k významnému zlepšení motorických schopností, posílení svalové síly, zlepšení koordinace, celkového zesílení těla a zlepšení či udržení všech již dosažených dovedností. V kombinaci s terapií jemné motoriky a sebeobsluhy a možností využití řečové terapie, dochází k rozvoji komunikačních dovedností a větší samostatnosti klienta.

Každý klient je ale individuální a výsledky neurorehabilitace se mohou lišit v závislosti na různých faktorech. Terapeuti v klinice ASTRA pracují pečlivě s každým klientem, aby dosáhli co nejlepších výsledků a maximalizovali jeho potenciál.

Cena za 50 minut terapie činí 1.300 Kč. Podrobné informace o cenách a možnostech financování najdete na našich webových stránkách nebo se můžete obrátit na naše manažerky, které zodpoví veškeré Vaše dotazy a pomohou Vám se zorientovat v možnostech financování terapií.

Pro objednání nás můžete kontaktovat prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo online formuláře na našich webových stránkách. Naše manažerky Vám poskytnou veškeré informace týkající se objednání, termínů a dalších potřebných kroků.

Pro naše stálé klienty jsme zavedli uzavřenou skupinu na Facebooku, ASTRAKOUTEK, kde mohou rodiče nalézt aktuální informace, volné termíny, či sdílet další relevantní informace. V případě zájmu Vás do skupiny zařadí jedna z manažerek kliniky. Neváhejte je kontaktovat.

"Jsme zde po druhé. Moc se tu synovi líbí, dělá zde velké pokroky. Jsme od Jihlavy a dá se sehnat pěkné ubytování za dobrou cenu, když se zmíníte, že budete docházet na Astru. Všem moc doporučujeme toho neurorehabilitační centrum. Velmi příjemné prostředí a se vším poradí."

maminka Tádi