fbpx

Nová služba v Astra klinice: Nácvik a edukace pro domácí péči

Astra klinika s potěšením oznamuje od nového roku zavedení nové služby – Podpůrný program nácviku a edukace. Tato služba je navržena tak, aby posílila nezávislost klientů a jejich pečujících příbuzných v domácím prostředí, poskytující jim náležitou podporu, znalosti a dovednosti pro efektivní rehabilitaci a péči.

Naše nová služba je založena na komplexním edukačním procesu, který začíná důkladným posouzením stavu klienta. Tento proces zahrnuje anamnézu, vyšetření a analýzu schopností klienta, které slouží jako základ pro vytvoření individualizovaného plánu edukace. Plán zahrnuje metody, obsah a cíle edukačního procesu, jeho realizaci a následnou zpětnou kontrolu ze strany fyzioterapeuta.

Klíčovou součástí programu je poskytování individuální instruktáže, která se zaměřuje na správné provedení cvičení, techniky handlingu a polohování, aby se zajistil optimální komfort a bezpečnost klientů během jejich cvičení. Cílem je, aby pacienti a jejich blízcí získali potřebné znalosti pro úspěšnou rehabilitaci doma, což přispěje k jejich lepšímu zdraví a kvalitě života.

Umožněte sobě i svým blízkým cestu k samostatnější péči a lepšímu zdraví s naším novým Podpůrným programem nácviku a edukace. Společně s Astra klinikou objevte nové možnosti domácí rehabilitace a péče.

DALŠÍ NOVINKY