O nás

Naši milí klienti,

představujeme Vám kliniku ASTRA, která je novým neurorehabilitačním centrem v PRAZE.

Klinika vznikla pod odbornou supervizí a spoluprací s neurorehabilitačním centrem ARCADA NeuroMedical a dalšími odborníky v oboru neurorehabilitace.

Projekt neurorehabilitačího centra vychází z dlouhodobých zkušeností Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny.

Nadační fond vznikl v roce 2013 a naše pomoc pomohla změnit život mnoha rodinám nebo alespoň usnadnila každodenní péči o předčasně narozené dítě. Získané mnohaleté zkušenosti chceme posunout dále.

K ambulantní i intenzivní neurorehabilitaci využíváme nejmodernější světové koncepty INFS -TheraSuit, oblečkový systém TheraTogs, M.A.C. Integrated, Ergo4Brain a další. Uvedené koncepty jsou určené celému spektru klientů s neurologickým onemocněním.

Naším cílem je poskytnout všem klientům zkušený tým terapeutů, světové neurorehabilitační metody, špičkové vybavení, rodinné prostředí a individuální přístup ke každému klientovi.

Jako jediné centrum v Praze a Středočeském kraji vám nabízíme ambulantní neurorehabilitaci, stejně jako komplexní, vysoce specializovaný přístup k léčbě pro pacienty, kteří mají neurologické postižení v důsledku cévní mozkové příhody, dětskou mozkovou obrnu /DMO/, vývojové opoždění, traumatické poranění mozku, postižení mozku při nedostatku kyslíku, následné stavy po meningitidě a encefalitidě aj.

Naším krédem je latinské přísloví „ PER ASPERA AD ASTRA – PŘES PŘEKÁŽKY KE HVĚZDÁM“.

Pojďme se společně poprat s překážkami, které mnohým život přichystal. Každý, kdo se s tím nesmířil, ale bojuje, je naše hvězda.


Těšíme se na Vás!